عیسی جعفری: ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی( مجلس هشتم) برای سال چهارم مشخص شد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی از برگزاری انتخاباتی در نشست امروز این کمیسیون برای تعیین ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی در سال چهارم فعالیت مجلس هشتم خبر داد.

"عیسی جعفری"در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) ازابقای 5 نفر از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی در انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون در نشست امروز خبر داد.
نماینده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخاباتهیئترئیسهکمیسیونکشاورزیدراجرایماده 49 آییننامهداخلیمجلسبارأیمخفیانجامشد و در این انتخابات تمام اعضای هیئت رئیسه سابق به جز دبیر اول کمیسیون برای سال چهارم نیز انتخاب شدند.
وی همچنین افزود: بر اساس انتخابات امروز (سه شنبه 10 خرداد) کمیسیون کشاورزی ترکیب هیئت رئیسه این کمیسیون برای سال چهارم فعالیت مجلس هشتم عباس رجایی به اتفاق آرا به عنوان رئیس و احمدعلی کیخا و کاظم فرهمند با کسب آرای مساوی و با قید قرعه به عنوان نایب رئیس اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.
در این نشست همچنین عیسی جعفری با اکثریت آراء به عنوان سخنگوی کمیسیون کشاورزی برای سال چهارم انتخاب شد و جلال محمودزاده و سیدعلی محمد بزرگواری نیز با کسب اکثریت آرا بعنوان دبیر اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.


ثبت نظرات شما کاربران عزیز
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن ارسالی
وضعیت :

امروز : دوشنبه - Monday
امروز :
3 آبان ماه 1400
Today :
2021-10 Oct-25


نظرسنجی
اهداف و برنامه های ارائه شده توسط آقای جعفری برای مجلس دهم را در راستای توسعه روستاها و شهرهای بهار و کبود راهنگ چگونه ارزیابی می کنید؟


مهمترین اخبار و رویدادها

معرفی کتاب

شعار سال ۱۳۹۹
شعار سال 1399