ملت ایران دارد حرکت می کند و پیش می رود

ملت ایران دارد حرکت می کند و پیش می رود ؛ این ترقه بازی هایی هم که امروز شد، اینها هم در اراده مردم تاثیری نخواهد گذاشت

ملت ایران دارد حرکت می کند و پیش می رود؛ این ترقه بازی هایی هم که امروز شد اینها هم در اراده مردم تاثیری نخواهد گذاشت.این را همه بدانند اینها کوچکتر از آن هستند که بتوانند در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارند...ان شا الله کلک اینها کنده خواهد شد.


ثبت نظرات شما کاربران عزیز
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
عنوان پیام
متن ارسالی
وضعیت :

امروز : پنج شنبه - Thursday
امروز :
8 اسفند ماه 1398
Today :
2020-02 Feb-27


مهمترین اخبار و رویدادها

معرفی کتاب

هواشناسی استان